Jens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursus
Jens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursusJens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursus

         

Services:

Her kan du læse om den mindst stressende, letteste og bedste skrivemetode, gode tips og råd, skriveværktøjer og opskrifter til artikler, nyhedsbreve, pressemeddelelser, overskrifter m.m. Filerne i pdf. format finder du også nederst i


Konflikthåndtering:

Konfliktløsning på arbejdet

Har I brug for at styrke indsatsen for kollegial ? Vi har udviklet et nyt koncept der både håndterer og forebygger. En løbende integreret indsats hvor vi stiller vores ekspertise til rådighed.

Klik her for at kontakte: Konfliktmægler Signe Saxe Jessen


Konfliktmægling - Mediation

Er du i konflikt med din partner, kollega eller familie?

Er I uenige om en alvorlig sag, eller kører I bare skævt af hinanden uden helt at vide hvorfor?


Du eller I begge ønsker at forbedre forholdet nu.

Jeres forskellige interesser og krav ændrer sig når I opnår en bedre forståelse for hinanden. 

Som mægler sikrer jeg at jeres respektive opfattelse af problemet bliver hørt og forstået. Vi skaber en tillidsfuld stemning hvor vi i fællesskab når ind til kernen af problemet. Derefter finder vi frem til den gode løsning. God kræver at begge parter er tilfredse med udfaldet af sagen og at I oplever at I i fællesskab har fundet frem til løsningen. Vi afslutter mæglingen med konkrete aftaler og følger op på aftalerne nogen tid efter for at se om de overholdes. Måske skal der arbejdes mere med og indgås nye aftaler.

En strækker sig fra ét mæglingsmøde til flere, alt efter jeres behov.

Som har jeg tavshedspligt, er upartisk og hjælper jer til selv at finde løsninger. 

Mægling er relevant:

To konfliktmæglere, fx en mandlig og en kvindelig, anbefales afhængig af sagens omfang. Første gang afsættes der normalt tre timer. Men ofte er ét møde nok.

NB: afbud senest dagen før aftalen inden kl. 12.


Konfliktrådgivning og konfliktcoaching

I en Relations- og får du en konkret og handlingsorienteret samtale.

Du får støtte til at se nye veje og handlemuligheder i en der går dig på. Sammen finder vi ind til kernen af problematikken. Vi fokuserer både på dine følelser, interesser og behov og på den andens. Det giver dig en dybere forståelse af jer begge. Du får en grundig støtte til hvordan du kan handle og kommunikere så du afspænder, åbner og skaber fornyet tillid imellem jer. Eller om nødvendigt støtte til at sige fra på en hensigtsmæssig måde.

Efter samtalen vil du føle dig styrket fordi du ser relationen i et klarere lys, forstår effekten af dine egne handlinger og ser nye muligheder. Det kan være væsentlige erkendelser, og det kan opleves som en terapeutisk sidegevinst selvom samtalen ikke er terapeutisk.

Konflikt Coaching kan strække sig fra en enkelt session til et forløb. I er naturligvis velkomne til at komme to sammen.
Jeg lover fuld anonymitet og fortrolighed.

NB: afbud senest dagen før aftalen inden kl. 12.
Retorik i markedsføring, som strategi og kunsten at sælge

Med retorikske værktøjer opbygger vi virksomheders troværdighed. Da virksomheders stress, adfærd og omdømme kommunikerer stærkere end marketing, er det vigtigt at opbygge troværdighed for at opnå kunders tillid. Opbygning af troværdighed er fundamentet i vores koncept.  Troværdighed overbeviser, fjerner tvivl for kundernes valg i købssituationen.

Læs mere
:

”Retorik i markedsføring” (Pdf)


Hjælp til tekster til hjemmesider

"Der er intet som god skrivning, kun god omskrivning".
Mark Twain.

Når vi forfatter hjemmeside tekster, eller skriver dem om, fremstår teksten klar, levende og overbevisende.

Med retoriske principper bygger vi tekster op, så de over-beviser, fanger og fastholder opmærksomheden ved at tale direkte til læserens interesse.

Med ærekærhed scanner vi vores kunders og egne tekster for stave- og grammatiske fejl, uanset om det er gammel eller ny kommatering. Vi bliver ved til sidste punktum er sat.

Med indsigt omskriver vi hjemmesidetekster, journalistiske indlæg og artikler og serverer dem i øjenhøjde med din målgruppes situation, sprog og interesse. Gennem årene har vi forfattet bøger, blogs, slogans, oneliners, tekster og artikler til kampagner, plakater, brochurer, pjecer, personaleblade, foldere, artikler, årsberetninger, brugsanvisninger og meget mere.

 

lær at løse konflikter Jens Estrup Signe Saxe Jessen �konflikthåndtering konfliktløsning konfliktrådgivning hurtiglæsning læsehastighed skrive godt skrivekursus

-